Wizerunek Jasnogórski zostanie przewieziony do domu zakonnego Sióstr Elżbietanek w Poznaniu.

ks. Krystian Sammler
Koordynator peregrynacji w Archidiecezji Poznańskiej

Poznań, 14 października 2020 roku